Slovensko-poljski mesečnik: maj

Sodobno slovensko poimenovanje za mesec maj izhaja iz nemščine in je izpeljano iz latinskega Māius, kar pomeni ‘materi Zemlji posvečen (mesec)’. Maia (lat.) je bila velika boginja, mati Zemlja, h kateri so se priporočali za dobro rast poljskih pridelkov.
Staro slovensko ime za ta mesec je veliki traven in je motivirano po rasti trave.
Poljsko poimenovanje – maj prav tako izhaja iz latinskega poimenovanja.
Sodobno slovensko poimenovanje in poljsko poimenovanje imata isti izvor.

 

 

Pripravila: Eva Nežič