Slovensko-poljski mesečnik: junij

Sodobno slovensko poimenovanje za junij izhaja iz nemščine in je izpeljano iz latinskega poimenovanja Iūnius, dobesedno ‘Junoni posvečeni (mesec)’. Junona, Jupitrova žena (in sestra), je bila boginja zakona in poroda.[1]

Staro slovensko ime za ta mesec je rožnik in je motivirano po cvetenju vrtnic.[2]

Poljsko poimenovanje za mesec junij je czerwiec in izhaja iz samostalnika ‘czerw’ (črv) iz praslovanskega *čŕvь. V tem mesecu se je pobiralo ličinke poljske košenjulke, ki se jih je uporabljalo za pridobivanje rdeče barve.[3]

Poimenovanja za mesec junij nimajo veliko skupnega.

 

Pripravila: Eva Nežič

 

[1] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4220946/junij?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=junij

[2] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4220946/junij?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=junij

[3] Vir:  https://pl.wiktionary.org/wiki/czerwiec#pl