Slovensko-poljski mesečnik: april

Sodobno slovensko poimenovanje za april izhaja iz nemščine in je izpeljano iz latinskega aprīlis ‘april’. Ker je bil april pri Rimljanih drugi mesec v letu, je njegovo ime verjetno tvorjeno iz indoevropskega *apero- ‘drugi, sledeči’.[1]

Staro slovensko poimenovanje za ta mesec je mali traven in je motivirano po rasti trave.[2]

Poljsko poimenovanje za april je kwiecień in izhaja iz praslovanskega *květьńь, ki označuje obdobje cvetenja rastlin.[3]

Največ skupnega imata tako staro slovensko in poljsko poimenovanje, saj se oba nanašata na vegetacijo tega obdobja.

 

Pripravila: Eva Nežič

 

[1] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4218592/aprl?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=april

[2] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4218592/aprl?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=april

[3] Vir: https://pl.wiktionary.org/wiki/kwiecie%C5%84#kwiecie.C5.84_.28j.C4.99zyk_polski.29