Pravilnik o zasebnosti

1. Upravljavec z osebnimi podatki

ZoRus, prevajanje in filozofsko svetovanje, Marko Nežič, s.p., Lukavci 4, 9242 Križevci (v nadaljevanju: ZoRus). Davčna številka: SI89463820.

2. Kakšne podatke zbiramo in zakaj?

ZoRus Marko Nežič s.p. (v nadaljevanju ZoRus) zbira sledeče osebne podatke za potrebe poslovanja: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko.

ZoRus posredovane podatke uporablja za obdelavo oddanega naročila; kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu.

Naročnik lahko povpraševanja posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu www.zorus.si, s čimer upravljavcu zaupa osebne podatke. Ti so uporabljeni izključno za namen izvedbe naročene storitve. S pošiljanjem e-sporočila preko spletnega obrazca ali na naslove, navedene na spletnem mestu, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta www.zorus.si in www.facebook.com/bukvarnazorus.

3. Kako zagotavljamo varnost podatkov 

Podatki, ki jih naročnik posreduje preko obrazcev na straneh podjetja ZoRus (spletna stran, družabna omrežja) ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo ZoRus varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje, tj. izvedbo naročila. Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

4. Privolitev

Z obiskom spletnih strani in družabnih omrežij podjetja ZoRus, naročila knjig ali storitev, se naročnik strinja, da se osebni podatki, ki jih posreduje podjetju ZoRus, uporabljajo v okvirih tega pravilnika o zasebnosti.

ZoRus, prevajanje in filozofsko svetovanje, Marko Nežič, s.p., Lukavci 4, SI-9242 Križevci // t: +386 (0) 40 131 239 | +386 (0) 41 363 823 | e: prevajanje@zorus.si| www .zo r u s.si // DH: IBAN SI56 6100 0001 5011 194 | ID DDV: SI89463820 | Matična št.: 6178324000