Slovensko-poljski mesečnik: januar

Pripravila: Eva Nežič

 

Snežko

Sodobno slovensko poimenovanje za mesec januar je prevzeto iz nemščine in izhaja iz latinskega poimenovanja, ki pomeni ‘bogu Janu posvečeni (mesec)’, kar je izpeljano iz imena boga lat. Iānus ‘bog vrat in prehodov, začetka in konca’[1]

Staro slovensko ime za mesec januar prosinec izhaja iz praslovanskega *prosi̋nьcь in je izpeljano iz *prosi̋nǫti ‘posijati skozi’ ker v tem mesecu sonce navadno že posije skozi oblake.[2]

Poljsko ime za styczeń ima dve razlagi. Prva je, da poimenovanje izpeljano iz ‘tyk’, kar je poljska beseda za kol (npr. za oporo hmelju, fižolu, paradižniku itd.), mesec januar pa je bil čas za izbiro lesa za kole. Druga pa je, da je ime izpeljano iz glagola ‘stykać się’ (stikati se), torej januar, kot mesec stika starega in novega leta, ali iz glagola ‘stygnąć’ (ohlajati se), torej čas, ko se vse ohlaja.[3]

Med poimenovanji za januar imata torej največ skupnega sodobno slovensko in poljsko poimenovanje v razlagi z glagolom ‘stikati se’, saj v tem primeru obe poimenovanji kažeta na prehod starega leta v novega.

 

[1] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4220843/jnuar?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=januar

[2] Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4224715/prosnec?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=januar

[3] Vir: https://pl.wiktionary.org/wiki/stycze%C5%84

glej tudi: Nežič, Eva. Poletje v poljskem in slovenskem ljudskem izročilu. Diplomska naloga. FF: Ljubljana, 2016.