Filozofski glosar: delo

Antika je razlikovala več vrst človeške dejavnosti.

Asholia oz. delo v klasičnem pomenu besede je v grščini pomenilo isto kot nasprotje prostega časa. V Antiki je bilo to nečastno in človeka nevredno delo, ki je bilo rezervirano za sužnje. Nemalokrat je bilo povezano s trpljenjem, bolečino, znojem, sicer pa je bilo nujno za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb posameznika oz. družbe.

Poiesis je bila že nekoliko vrednejša dejavnost. Šlo je za ustvarjanje in izdelovanje koristnih stvari. Sem so spadale razne oblike obrti, vključno z umetniškim ustvarjanjem (pesništvo).

Edino delo, ki je bilo res vredno človeka, pa je bilo človekovo družbeno delovanje – praksis. To delo je bilo rezervirano za najvišji družbeni sloj, vključevalo pa je različne veščine od bojevanja do vladanja, govorjenja in poslušanja, nudenja pomoči, kaznovanja ipd.

 

Kako pa je z delom danes? Bi te opredelitve lahko veljale tudi za naše vsakdanje življenje?