Ruski nihilizem

Nihilizem se je v Rusiji pojavil v 60. letih 19. stoletja in je bil v tej obliki na Zahodu nepoznan. To je bilo »emancipirano racionalistično gibanje«, čigar glavni ideolog je bil Pisarjev. Tip takega ruskega…

Spoznaj samega sebe

Izrek γνῶθι σεαυτόν (gnōthi seautón, gr. spoznaj samega sebe) je bil napis nad vrati Apolonovega templja v Delfih, ki je ob vhodu pozdravil obiskovalce. Izrek so si prisvojili številni filozofi, med njimi Sokrat, Platon in…